Komunikácia v  čase krízy? Tu sme doma.

Autor: Veronika Podmaková|Dátum: 3. júna 2020

Mnohé značky v  čase koronakrízy vypli produktovú komunikáciu a  stavili na emócie. Čo my a Poštová banka? Navzdory trendu emotívnych kampaní sme sa rozhodli zachovať chladnú hlavu a  zvolili sme o  čosi racionálnejší prístup. 

Poštová banka je slovenská banka, z  čoho vyplýva chuť pomáhať tam, kde je doma, aj flexibilita, s akou  dokáže reagovať na aktuálnu situáciu a potreby klientov.Na základe tejto jedinečnosti sme vytvorili komunikačnú platformu  „Tu sme doma, tu pomáhame“, ktorá od začiatku združuje všetky aktivity súvisiace s mimoriadnou situáciou.  

Akcionár Poštovej banky vyčlenil hneď v úvode 4 milióny eur na ochranné pomôcky pre Slovensko, 10 miliónov eur na bezúročné pôžičky a umožnila  odklad splátok až na 9 mesiacov.

Zároveň, čo je pre klientov najdôležitejšie, na rozdiel od iných bánk nezdvihla percento na kľúčovej hypotéke. A  to je benefit, ktorý sa rozhodne nebojíme komunikovať!

Lebo ako potvrdil náš prieskum, absolútna väčšina ľudí (až 74,4 %) považuje za úplne normálne, ak sa firmy snažia predávať, aj keď vonku zúri epidémia.

Podobné články